Mini Onarım

Kasko sigortası poliçelerinde görmeye alışık olduğumuz teminatlardan biri de mini onarım teminatı. Bu teminat kapsamında, poliçenin geçerlilik süresi boyunca birtakım küçük ölçekli hasarlar herhangi bir bedel ödenmeden onarılıyor.

Mini Onarım Kapsamı

Araçta ufak bir göçük, çizilme, iç döşeme tamiri veya ön cam tamiri gibi durumlar mini onarım kapsamına giriyor. Böylece ufak hasarlar anlaşmalı mini onarım merkezlerinde ücretsiz bir şekilde yapılabiliyor.


Mini onarım hizmeti, bazı durumlarda hasarsızlık oranını da etkilemiyor. Bazı sigorta şirketleri aracın dış ve iç yüzeylerinde oluşan sıyrık, çizik ve vuruk gibi hasarları hasarsızlık indirimini koruyarak karşılıyor. Ancak bu uygulamaya sadece bazı sigorta şirketleri uyum sağlıyor.


Kimi sigorta şirketleri mini hasar teminatı ile poliçe ya da eklerindeki genel şartlarında bu tip hasarların karşılanacağını belirtiyor. Böylece bu teminattan faydalanan araç sahipleri hasarsızlık indirimini koruma altına almış oluyor.